• De prijs van een tatoeage is altijd afhankelijk van het ontwerp, de grootte en de plaats.
  • Voor het plaatsen van kleine tatoeages wordt altijd op voorhand een maximumprijs bepaald. Voor het plaatsen van grotere tatoeages (vb sleeve, backpiece) wordt de prijs meestal per uur bepaald.
  • Om misverstanden te vermijden worden prijzen altijd in de winkel besproken, nooit telefonisch of via internet.
  • Tatoeages worden altijd geplaatst op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt ALTIJD een voorschot gevraagd van ongeveer de helft van het totaalbedrag om voorbereidend werk (vb het maken van tekeningen) te vergoeden. Het voorschot wordt alleen terugbetaald in een waardebon ENKEL indien de afspraak ten laatste 48 uur op voorhand geannuleerd werd. Is dit niet het geval dan vervalt het voorschot. Ook wanneer u niet komt opdagen vervalt het voorschot. 
  • Wij merken op dat meer en meer mensen veranderen van ontwerp na het maken van de afspraak. Hou er rekening mee dat het voorschot dat je betaalt gebonden is aan het ontwerp waarvoor je een afspraak maakt. Het voorschot wordt nooit terugbetaald en is dus enkel te gebruiken voor het ontwerp waarvoor de afspraak werd vastgelegd. Bij volledige annulatie vervalt het voorschot dus. Daarom is het aangewezen om goed na te denken vooraleer je een afspraak maakt voor je tattoo. Bezint voor je begint is dus de boodschap. Bij twijfel wordt er beter gewacht. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren en worden misverstanden vermeden. Leg enkel je afspraak voor je tattoo vast als je 100% overtuigd bent van je ontwerp. Advies is altijd mogelijk, maar uiteindelijk is de keuze voor een tattoo heel persoonlijk.
  • Gelieve op tijd op uw afspraak te verschijnen. Dit voor het vlot verloop van onze planning en uit respect voor de stiptheid van de volgende klant. Is dit niet het geval dan kan uw afspraak geweigerd en verplaatst worden.
  • Het verzetten van een afspraak (48 uur op voorhand) of het annuleren ervan moet steeds in de winkel gebeuren (niet telefonisch of via internet).
  • !!! Bij het betalen van een voorschot wordt altijd een kaartje meegegeven waarop het bedrag van het voorschot vermeld staat. Het is belangrijk dit kaartje goed te bewaren. Indien het niet kan voorgelegd worden hebben we geen bewijs en vervalt het voorschot.
  • De gekozen tekening moet altijd op voorhand aangeduid of afgegeven worden. 
  • Indien er toch een kleine aanpassing moet gebeuren aan het ontwerp (dit is anders dan een volledige verandering van ontwerp), laat het dan zeker tijdig weten, zo kan er rekening mee gehouden worden vooraleer er aan de tekening begonnen wordt.
  • De minimumleeftijd voor het laten plaatsen van een tattoo is 18 jaar (zie verder rubriek hygiëne).