• De prijs van een tatoeage is altijd afhankelijk van het ontwerp, de grootte en de plaats.
  • Voor het plaatsen van kleine tatoeages wordt altijd op voorhand een maximumprijs bepaald. Voor het plaatsen van grotere tatoeages (vb sleeve, backpiece) wordt de prijs meestal per uur bepaald.
  • Om misverstanden te vermijden worden prijzen altijd in de winkel besproken, nooit telefonisch of via internet.
  • Tatoeages worden altijd geplaatst op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt ALTIJD een voorschot gevraagd van ongeveer de helft van het totaalbedrag (minimum 25 euro per uur) om voorbereidend werk (vb het maken van tekeningen) te vergoeden. Het voorschot wordt alleen terugbetaald in een waardebon ENKEL indien de afspraak ten laatste 48 uur op voorhand geannuleerd werd. Is dit niet het geval dan vervalt het voorschot. Ook wanneer u niet komt opdagen vervalt het voorschot. Bij annulatie wordt altijd een bedrag van 25€ ingehouden om voorbereidend werk (o.a. administratie) te vergoeden.
  • Gelieve op tijd op uw afspraak te verschijnen. Dit voor het vlot verloop van onze planning en uit respect voor de stiptheid van de volgende klant. Is dit niet het geval dan kan uw afspraak geweigerd en verplaatst worden.
  • Het verzetten van een afspraak (48 uur op voorhand) of het annuleren ervan moet steeds in de winkel gebeuren(niet telefonisch of via internet).
  • !!! Bij het betalen van een voorschot wordt altijd een kaartje meegegeven waarop het bedrag van het voorschot vermeld staat. Het is belangrijk dit kaartje goed te bewaren. Indien het niet kan voorgelegd worden hebben we geen bewijs en vervalt het voorschot.
  • De gekozen tekening moet altijd op voorhand aangeduid of afgegeven worden. Naast de tekeningen die beschikbaar zijn in de winkel kunnen ook eigen ontwerpen of tekeningen afgehaald van het internet binnengebracht worden.
  • Wijzigingen van een ontwerp moeten 48 uur op voorhand gemeld worden in de winkel (niet telefonisch of via internet)
  • Bij het effectief laten plaatsen van een tattoo mag u vergezeld worden door één persoon.
  • De minimumleeftijd voor het laten plaatsen van een tattoo is 18 jaar (zie verder rubriek hygiëne).