• De prijs van een tatoeage is altijd afhankelijk van het ontwerp, de grootte en de plaats.
  • Om misverstanden te vermijden worden prijzen altijd in de winkel besproken, nooit telefonisch of via internet.
  • Tatoeages worden altijd geplaatst op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt ALTIJD een voorschot gevraagd om voorbereidend werk (vb het maken van tekeningen) te vergoeden.
  • Wij merken op dat meer en meer mensen veranderen van ontwerp na het maken van de afspraak. Hou er rekening mee dat het voorschot dat je betaalt gebonden is aan het ontwerp waarvoor je een afspraak maakt. Het voorschot wordt nooit terugbetaald en is dus enkel te gebruiken voor het ontwerp waarvoor de afspraak werd vastgelegd. Bij volledige annulatie vervalt het voorschot dus. Daarom is het aangewezen om goed na te denken vooraleer je een afspraak maakt voor je tattoo. Bezint voor je begint is dus de boodschap. Bij twijfel wordt er beter gewacht. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren en worden misverstanden vermeden. Leg enkel je afspraak voor je tattoo vast als je 100% overtuigd bent van je ontwerp. Advies is altijd mogelijk, maar uiteindelijk is de keuze voor een tattoo heel persoonlijk.
  • Gelieve op tijd op uw afspraak te verschijnen. Dit voor het vlot verloop van onze planning en uit respect voor de stiptheid van de volgende klant. Is dit niet het geval dan kan uw afspraak geweigerd en verplaatst worden.
  • Het verzetten van een afspraak (48 uur op voorhand) of het annuleren ervan moet steeds in de winkel gebeuren (niet telefonisch of via internet).
  • !!! Bij het betalen van een voorschot wordt altijd een kaartje meegegeven waarop het bedrag van het voorschot vermeld staat. Het is belangrijk dit kaartje goed te bewaren. Indien het niet kan voorgelegd worden hebben we geen bewijs en vervalt het voorschot.
  • De gekozen tekening moet altijd op voorhand aangeduid of afgegeven worden. 
  • De minimumleeftijd voor het laten plaatsen van een tattoo is 18 jaar (zie verder rubriek hygiëne).