Sinds 25/11/05 werd de reglementering betreffende tatoeages en piercings vastgelegd in een koninklijk besluit.Wij hechten er belang aan dat dit door iedere klant gelezen en goedgekeurd wordt voor aanvang van het uitvoeren van een tatoeage of piercing. Indien de klant dit wenst wordt er een kopie meegegeven.Geruime tijd voor de opening van de winkel werd een controle uitgevoerd, uitgaande van de gezondheidsinspectie, om na te gaan of aan de hygiënische normen voldaan wordt. Jaarlijks wordt deze controle onaangekondigd herhaald.Vanuit de gezondheidsinspectie werd bovendien een 3-daagse opleiding opgelegd betreffende hygiëne procedures bij piercings en tattoos.Wij hebben beiden deze opleiding gevolgd bij Syntra vzw te Brussel en met succes beëindigd.Naast het koninklijk besluit houden we ook rekening met de leeftijd van de klant. In België is er op dit moment nog geen leeftijdsgrens vastgelegd van overheidswege voor het plaatsen van tatoeages en piercings. Toch stellen wij voor het uitvoeren van een piercing de minimumleeftijd van 16 jaar voorop en voor het uitvoeren van een tatoeage bedraagt de minimumleeftijd 18 jaar. Indien dit niet het geval is dient de minderjarige een apart toestemmingsformulier te laten invullen door één van beide ouders (in de winkel) en wordt een kopie genomen van de identiteitskaart.Zoals vermeld in het koninklijk besluit is het van groot belang dat tatoeages en piercings uitgevoerd worden in strikt hygiënische omstandigheden.Daarom gebruiken we uitsluitend ultrasoon schoongemaakte en autoclaaf gesteriliseerde titanium juwelen voor het uitvoeren van een nieuwe piercing.Bovendien ondergaat ook al het materiaal een sterilisatieproces bestaande uit 6 stappen:

Stap 1

Na gebruik en voor het eerste gebruik worden de instrumenten in een desinfecterende oplossing geplaatst gedurende 20 minuten.Hierdoor worden vuilresten verwijderd en wordt ook het aantal bacteriën verlaagd.

Stap 2

De instrumenten worden gedurende 60 minuten in een ultrasone reiniger geplaatst op een temperatuur van minimum 50°.

Stap3

In een derde fase worden de instrumenten gespoeld onder helder stromend water en worden ze vervolgens open gelegd om ze aan de lucht te laten drogen.

Stap 4

Wanneer de instrumenten volledig droog zijn worden ze vacuüm verpakt in sterilisatiefolie.

Stap 5

Hierna worden de instrumenten in een autoclaaf geplaatst waar ze op 134° gesteriliseerd worden.Maandelijks wordt een test uitgevoerd om de werking van de autoclaaf te controleren.

Stap 6

In een laatste fase worden de verpakte en gesteriliseerde instrumenten gedateerd. Indien ze langer dan een maand niet gebruikt worden moeten ze opnieuw gesteriliseerd worden.

Gedurende deze 6 stappen en voor en na het uitvoeren van een tatoeage of piercing worden ook de principes van handhygiëne strikt gerespecteerd om kruisbesmetting te voorkomen.Wanneer je dus beslist om een tatoeage of piercing te laten uitvoeren mag je er zeker van zijn dat dit gebeurt zoals bij wet voorgeschreven.Bovendien zit je als klant ook goed wat de nazorg betreft, want ikzelf heb een EHBO-opleiding gevolgd en Melissa is verpleegkundige.